مشخصات نسخه های سامانه

نسخه پایه

28 میلیون ریال

دامنه : ir.

هاست : MB 500

نرم افزار مدیریت محتوای فارسی

درج محتوا : ندارد

اتصال به درگاه پرداخت موجود: ندارد

درگاه پرداخت و نماد اعتماد : ندارد

فروشگاه الکترونیک : ندارد

نسخه برنزی

40 میلیون ریال

دامنه :  ir.

هاست : MB 500

نرم افزار مدیریت محتوای فارسی

درج محتوا : دارد

اتصال به درگاه پرداخت موجود: ندارد

درگاه پرداخت و نماد اعتماد : ندارد

فروشگاه الکترونیک : ندارد

نسخه نقره ای

45 میلیون ریال

دامنه : ir.

هاست : MB 1000

نرم افزار مدیریت محتوای فارسی

درج محتوا : دارد

اتصال به درگاه پرداخت موجود: دارد

درگاه پرداخت و نماد اعتماد : دارد

فروشگاه الکترونیک : ندارد

نسخه طلایی

60 میلیون ریال

دامنه : ir.

هاست : MB 1000

نرم افزار مدیریت محتوای فارسی

درج محتوا : دارد

اتصال به درگاه پرداخت موجود: دارد

درگاه پرداخت و نماد اعتماد : دارد

فروشگاه الکترونیک : دارد

فهرست
شروع مکالمه
اعلام نیاز
سلام
لطفا سوال بپرسید